சிறுநீரக நோயாளிகள் தொடர்பு கொள்வதற்கான துரித இலக்கம்

அரச வைத்தியசாலை சிறிநீரக நோய் நிலையங்களுக்கு சமுகமளிக்கும் நோயாளிகள் தொடர்பு கொள்வதற்கான துரித இலக்கம் செய்திகளுக்கு மேலும் வாசிக்கவும்….